Register Gezinshuisouders

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.

Reglement

Reglement

-----------

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.

Reglement

Wilt u meer weten over het behalen van registerpunten? Bijvoorbeeld welke verschillende reflectievormen er bestaan of wat er wordt bedoeld met deskundigheidsbevorderende activiteiten?

Bekijk hier het accreditatiereglement en het document “Overige deskundigheidsbevordering & Reflectie” »

Registratiereglement Gezinshuisouders