Register Sociaal Agogen

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.

Beroepscode

Beroepscode

-----------

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.

Beroepscode

Beroepscode Sociaal Agogen

Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk ;ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode.

Bekijk hier de beroepscode voor de sociaal agogisch werker.